Maaligaraažis kevadel

Maaligaraažis 2023 kevadel

Kunstnikupositsioon

Värvid ja maalimine on minu jaoks kogu elu olnud olulised. Olen üle kolmekümne aasta tegelenud peamiselt skulpturaalse keraamikaga, aga selle kõrvalt pidevalt ka maalinud. Mõned aastad tagasi, seoses tervisega, sai maalimine minu jaoks uue tähenduse. Nüüd on see ka värviteraapia, mis annab mulle jõudu ja rahu. Hetkel on maalimine minu peamiseks kunstiliseks väljundiks.

Inspiratsiooni hangin liikudes ringi ja leides situatsioone, kus loodus või hooned mind kõnetavad. Meeldib jälgida, kuidas sama puu, park, maja, jne võib tekitada erinevaid emotsioone sõltuvalt valgusest, aastaajast või minu enda meeleolust. Mulle ei ole niivõrd tähtis konkreetse vaate fotograafiline jäädvustamine, vaid anda edasi sõnumit ja emotsiooni, mis peitub nähtava pildi taga. Selline lähenemine eeldab vaadeldava kompositsiooni teatavat „seedimist“. Mõne töö puhul võtab see aega aastaid, enne, kui jõuan lõpliku tulemuseni.

Position of the artist

Colours and painting have been important to me for my whole life. Over thirty years, I have practised mainly sculptural ceramics and continuously painted. Some years ago, for health-related reasons, painting acquired a new meaning for me. It is also a colour therapy, providing strength and peace of mind. Currently, painting is my main artistic output option.

I gather inspiration by moving around and finding situations, where nature or buildings speak to me. I like to observe, how the same tree, park, house, etc, can generate different emotions, depending on light, season or my mood. The most important goal for me is not to record photographically a specific view, but to render the message and emotion hidden behind visible images. Such an approach presumes certain „reconsideration” of the viewed composition. In the case of some works, it may take years, until I reach the final result.

Kontakt: puhkanurmas@gmail.com

Urmas Puhkan joonis

Copyright © 2024 Urmas Puhkan 

Scroll to Top