Mulle meeldib otsida materjali piire, uusi ootamatuid võimalusi. Üheks selliseks avastuseks minu jaoks oli “savipliiats”. Võimalus joonistada õhku savijooni. Tulemuseks oli mitu näitust teemal “Närvid“. Olen savipliiatsit kasutanud ka erinevate abstraksete skulptuuride loomisel.

I like to look for material boundaries, new unexpected possibilities. One such discovery for me was the “claypen”. Ability to draw clay lines in the air. The result was several exhibitions on “Nerves”. I have also used the clay pencil to create various abstract sculptures

Kontakt: puhkanurmas@gmail.com

Urmas Puhkan joonis

Copyright © 2024 Urmas Puhkan 

Scroll to Top